Mundial Kontakt - Szkoła Języków Obcych

Specjalizujemy się w nauczaniu najczęściej wybieranych języków obcych:

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • francuskiego
  • hiszpańskiego
  • włoskiego

Dla zainteresowanych możliwa jest nauka symultaniczna w następujących konfiguracjach:

  • francuski-włoski
  • francuski-hiszpański

Prowadzimy:

Kursy grupowe

Odbywają się od października do czerwca włącznie.

Grupy standardowe liczą od 4-ch do 6-ciu osób. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po 60 minut. Dni i godziny zajęć ustalane są w trakcie rekrutacji. Nie prowadzimy zapisów na wyznaczone z góry dni i godziny. Dbamy o to, aby słuchacze byli kierowani do grup najbardziej dla siebie odpowiednich pod względem poziomu znajomości danego języka, a następnie proponujemy dni i godziny zajęć. Kursy grupowe z reguły odbywają się w godzinach od 16.00 do 20.30.

Możliwe są zajęcia grupowe w godzinach przedpołudniowych, jeśli pojawi się odpowiednia ilość kandydatów.

Proponujemy również zajęcia w mniejszych 2-3 osobowych grupach

Uwaga: Zajęcia grupowe to forma nauki dla osób, które mogą systematycznie uczestniczyć w zajęciach, gdyż częsta absencja nie jest korzystna, ani dla uczestnika, ani dla pozostałych członków grupy.

Zajęcia indywidualne

Od lat specjalizujemy się w prowadzeniu zajęć indywidualnych na każdym poziomie zaawansowania. Ta forma pracy pozwala najlepiej dobrać odpowiednie, zindywidualizowane metody nauczania, odpowiadające naszym wrodzonym predyspozycjom percepcyjnym.

Zajęcia indywidualne można rozpocząć w dowolnym czasie. Prowadzimy nabór przez cały rok. Ilość godzin to minimum 1x60 min. w tygodniu, tj. 4x60 min. w miesiącu. Istnieje możliwość realizacji zajęć w innym rytmie niż 1 raz w tyg. 60 min. Oznacza to, że w przypadku nieobecności na zajęciach w wyznaczonym z góry terminie, można lekcję odrobić w innym dniu, ustalonym ze szkołą.

Zajęcia indywidualne mogą się odbywać od pn-pt w godzinach od 8.30 do 21.00. W soboty od 8.30 do 16.00.

Kursy dla firm

Prowadzimy kursy dla firm ogólne i specjalistyczne. Zajęcia mogą odbywać się na terenie szkoły jak i w siedzibie firmy. Ilość osób w grupie, czy inne formy nauki ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb zainteresowanych.

Warunki współpracy również określane są każdorazowo w sposób indywidualny, tak aby możliwie najlepiej spełnić oczekiwania tych, którzy wyrażą chęć skorzystania z naszych usług.

Ceny – do ustalenia w zależności od ilości godzin i ilości osób w grupie.

Nauka on-line

Dla osób zainteresowanych nauką on-line prowadzimy zajęcia korzystając z programu SKYPE. Aby rozpocząć, można zgłosić się na lekcję próbną. Godziny zajęć do ustalenia w sposób indywidualny z lektorem prowadzącym. Słuchacz otrzymuje materiały dydaktyczne drogą elektroniczną. W zajęciach on-line może uczestniczyć jedna osoba lub więcej, w zależności od potrzeb zainteresowanych.

Korepetycje szkolne

Prowadzimy również zajęcia w formie korepetycji szkolnych, gdzie realizowany jest program nauczania obowiązujący danego ucznia. Zajęcia te uzupełniane są, w miarę możliwości, programem ogólnym.

Przygotowanie do egzaminów

Od 25-ciu lat przygotowujemy do różnego typu egzaminów państwowych i międzynarodowych.

Potrafimy robić to bardzo skutecznie. Jak dotychczas, 100% naszych słuchaczy zdaje swoje egzaminy, najczęściej z wysokimi wynikami.

Jest to możliwe dzięki zindywidualizowanemu programowi nauczania oraz metodom pracy przynoszącym oczekiwane efekty.

Przygotowanie odbywa się w trybie indywidualnym bądź grupowym, w zależności od potrzeb słuchaczy i możliwości organizacyjnych.