Mundial Kontakt - Szkoła Języków Obcych

Szkoła nasza została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu jako placówka oświatowa w roku 1994 pod numerem J. O. W.

Jako placówka oświatowa posiadamy prawo do wydawania świadectw oraz zaświadczeń potwierdzających znajomość języka obcego na określonym poziomie.

Dokumenty te mogą być przedkładane w różnych instytucjach wymagających poświadczenia znajomości określonego języka.

Zaświadczenia wystawione są w języku polskim, a także w języku obcym wybranym przez słuchacza jako przedmiot kursu.

Dyplomy i zaświadczenia wystawiane są nieodpłatnie.

Szkoła nasza przygotowuje słuchaczy do różnego typu egzaminów państwowych i międzynarodowych.

Z pewnością wyróżnia nas to, że w ciągu niemal 25 lat działalności przygotowaliśmy kilkaset osób i jak dotychczas 100% naszych słuchaczy zdało swoje egzaminy, najczęściej z wysoką oceną.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie informowali nas o swoich wynikach i sukcesach.

Osiągane rezultaty słuchaczy motywują nas do udoskonalania metod pracy i troski o każdego ucznia.

Metody pracy oraz zaangażowanie lektorów sprawiają, że z reguły 70% uczestników naszych kursów przychodzi z polecenia.

Cenimy naszych słuchaczy za zaufanie, jakim nas darzą, dlatego do każdego z nich podchodzimy w sposób indywidualny i dobieramy odpowiedni program nauczania oraz metody pracy odpowiadające jego osobistym predyspozycjom.